Metodologie mobilități

Vă rugăm să consultați documentul de mai jos pentru a afla care sunt pașii necesari realizării mobilităților naționale și transnaționale.

* În urma analizei administrative și plecând de la modul în care se implementează proiectului POCU 123793, echipa de proiect a constatat că mobilitățile naționale de scurtă durată sunt recunsocute în cadrul proiectului și se pot raporta, dar nu sunt sprijinite financiar. Vor fi sprijinite financiar doar mobilitățile transnaționale de scurtă și lungă durată.
Actuala decizie vine în conformitate cu Art. 32 din metodologie – Prezenta metodologie poate fi completată şi/sau modificată în funcţie de constatările echipei de management de pe parcursul implementării proiectului sau pentru a integra prevederi legale sau ale instrucţiunilor aplicabile acestui proiect, urmând ca metodologia să se modifice conform constatărilor echipei de proiect.
** În cadrul proiectului „CERCETĂTOR, VIITOR ANTREPRENOR – NOUA GENERAȚIE”, grupul țintă are dreptul la sprijin financiar pentru a realiza mobilități transnaționale.

 

Anul 2020 a adus o nouă provocare comunității internaționale prin pandemia de COVID-19. Repercusiunile răspândirii virusului au forțat autoritățile din toate statele naționale lovite de această pandemie să ia măsuri. Printre aceste măsuri se numără distanțarea socială sau limitarea mișcării persoanelor.  Astfel, numeroase conferințe au fost anulate definitiv sau au fost amânate pentru anii următori. Pentru ca activitatea științifică să continue, s-au luat măsuri și în această direcție.  Una din soluții a fost organizarea de conferinte online.